Klachten

Ontevreden
Ondanks dat wij onze uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u ontevreden bent of zaken soms lopen zoals u dat niet zou willen. Dat horen wij graag van u, zodat wij onze zorg- en dienstverlening kunnen aanpassen of verbeteren.

Mocht u een klacht hebben dan is het belangrijk om dit eerst te bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Een goed respectvol gesprek lost vaak het probleem al op.
Lukt dit niet dan kunt een officieel een klacht indienen.

Klacht indienen
U kunt een klacht schriftelijk indienen. Dit kan via email: info@maatzorgdebetuwe.nl of via de post. De klacht komt dan terecht op kantoor. Daar wordt de klacht behandeld en wordt er naar een oplossing gezocht.

Geschillencommissie
Maatzorg de Betuwe is aangesloten bij de Geschillencommissie zorg.
Mochten wij samen niet tot een oplossing komen of bent u ontevreden over de afhandeling van een klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.